Login to your Account

Do not have an account yet? Create one

I lost my password. Please email it to me

Looking for something specific?

Laxeiro. Caos Armonía (VI)

laxeiro_litografia_2_4 laxeiro_litografia_2_1 laxeiro_litografia_2_2 laxeiro_litografia_2_3 laxeiro_litografia_2_5 laxeiro_litografia_2_6 laxeiro_litografia_2_7
  • laxeiro_litografia_2_4
  • laxeiro_litografia_2_1
  • laxeiro_litografia_2_2
  • laxeiro_litografia_2_3
  • laxeiro_litografia_2_5
  • laxeiro_litografia_2_6
  • laxeiro_litografia_2_7

Litografía «Caos Armonía (VI)» de 50,5 x 37,2 cm. de mancha e 50,5 x 37,2 cm. de soporte, numerada (166/195) e asinada a lapis polo autor. Ano 1976. A obra acompáñase dun certificado de autenticidade expedido polo Taller del Prado.

O seu estado xeral é moi bo.

Envío dende: España (A Coruña)

Gastos de envío: Gratuítos para España (Península, Baleares e Canarias). Resto de destinos, por conta do comprador

Características do envío: Correo certificado ou axencia de mensaxería

Tempo estimado para a recepción: De 4 a 7 días laborables en envíos a España. Para o resto do mundo, segundo destino

Forma de pagamento: Por transferencia bancaria

Email a Friend About this Item

Stay Informed

Login to Write a Review

Please sign in to your account using the form below.

Do not have an account yet? Create one

I lost my password. Please email it to me

Keep track of your favorite items to buy later.

To use this convenient feature, sign in to your account using the form below.

Do not have an account yet? Create one

I lost my password. Please email it to me